Photos – Madonna MDNA Tour 2012 in Houston, Texas

Madonna MDNA 2012 Tour © Manuel Nauta

Madonna MDNA 2012 Tour © Manuel Nauta